preloader

Onderwijs

Anas, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: “De Profeet heeft gezegd: ‘Kennis vergaren is een plicht voor elke moslim.’”

Instituut al Houda

Sinds het bestaan van de Moskee Beverwijk zijn Arabisch en Koran onderwijs de belangrijkste speerpunten van Instituut al Houda. Niet alleen voor de eerste generatie, maar vooral voor opvolgende generaties. Na minstens 13 jaar hebben wij ons weten te professionaliseren en het onderwijs weten uit te breiden naar diverse niveaus, toegespitst op de behoefte van de kinderen en volwassenen. Instituut al Houda biedt een divers onderwijsprogramma aan; Arabisch voor kinderen en volwassenen, geloofsleer en het memoriseren en tajweed van de Koran. De taal waarmee de lessen worden gegeven is de Arabische en Nederlandse taal. De Nederlandse taal wordt gebruikt als hulpmiddel om de stof over te brengen, wetende dat er leerlingen zijn die de Arabische taal niet machtig zijn. Met een enthousiast en gedreven team van docenten, geleerden, hulpouders, onder leiding van de onderwijscommissie, proberen wij onze leerlingen hun leerdoelen al dan niet spelenderwijs te doen bereiken. Daarnaast geven wij de essentiële basis normen en waarden mee die passen binnen de islamitische geloofsleer en onze gemeenschap. Naast een educatief lesprogramma organiseert Instituut al Houda jaarlijks diverse activiteiten voor haar leerlingen. Van een kookworkshop tot een sport- en speldag. We zorgen voor een gevarieerd programma waarbij creativiteit en educatieve spellen samen komen. Met begeleiding van onze ouderraad en hulpouders zijn we tot nu toe in staat geweest fantastische activiteiten tot stand te brengen.

Onderwijsprogramma voor onze jeugd

In het onderwijsprogramma voor onze jeugd is er aandacht voor: De Arabische taal. Het lezen, schrijven, spreken en begrijpen ervan. Het geloven in de eenheid van Allah en het zuiver en alleen aanbidden van Allah. Onze geliefde profeet vrede zij met hem. De belangrijke gebeurtenissen uit het leven van onze Profeet vrede zij met hem. Aanbiddingen en handelingen. Middels het onderwijzen van de regels ervan en het praktiseren ervan. Bijvoorbeeld middels het verrichten van het gezamenlijk gebed tijdens de lestijden. De opvoeding. Het meegeven van islamitische normen, waarden en gedragsregels. De bijzondere momenten zoals de vastenmaand Ramadan en de feesten Eid ul Fitr en Eid ul Adha.

post

Inschrijven bij Instituut al Houda

De leerlingen worden op leeftijd verdeeld over zes groepen. Hiernaast wordt gekeken naar het niveau van de leerlingen.


Lestijden:

Zaterdag of zondag* van 10:00u tot 14:00uur Op een lesdag hebben de leerlingen 30 minuten pauze. *afhankelijk van het niveau van uw kind.

Lesgeld:

Het lesgeld voor het schooljaar 2022/2023 is € 150,-. De betaling dient bij aanvang van het schooljaar betaald te worden. Bij betaling ontvangt u een betaalbewijs. Volgen meerdere kinderen les? Elke volgende maand dient het volledige schoolgeld van het opvolgende kind betaald te worden. Het lesgeld voor ouders met 2 ingeschreven kinderen is € 145,- per kind. Het lesgeld voor ouders met 3 of meer kinderen is € 140,- per kind. Bij het betalen van de moskee contributie ontvangt u een korting op het lesgeld. Betaalt u de contributie nog niet? Meld u hiervoor dan aan bij het bestuur van de moskee.

Voorwaarden:

  • Leeftijd leerlingen: 6 tot en met 15 jaar.
  • islamitische kledingvoorschriften.
  • Elke leerling dient op tijd en bij iedere les aanwezig te zijn. Afwezigheid dient tijdig te worden doorgeven.
  • Het huiswerk dient conform afspraak gemaakt te worden.

Wil jij je kind les laten volgen bij onze moskee?

Schrijf hem of haar dan nu in